Thema’s

De wereldeconomie in 2030

Vier toekomstscenario’s betekenen ook vier beelden voor de mondiale economische ontwikkelingen. Van sterke groei tot krimp en alles wat daar tussen zit. Hoe ziet de wereldeconomie er in 2030 uit?
Lees verder

Wonen en werken in Nederland in 2030

Als kleine open economie deint Nederland in alle vier scenario’s mee op de golven van de wereldeconomie. Maar verschillen in onder meer demografische ontwikkeling en binnenlands beleid zorgen voor telkens weer een ander beeld.
Lees verder

De financiële sector in 2030

Aan het begin van de scenarioperiode was de financiële sector volop in beweging. In 2030 lijken de kredietcrisis van 2008-2009 en de daarop volgende schuldencrisis alweer lang geleden. Hoe staan de financiële markten er voor in 2030 en hoe bankieren we dan?
Lees verder

Grondstofzekerheid en duurzame economische ontwikkeling in 2030

In 2030 wonen er tussen de 7,9 en 8,8 miljard mensen op de wereld. Samen met de gestegen welvaart heeft dit grote gevolgen voor de beschikbaarheid van grondstoffen. Is er over twintig jaar genoeg voedsel en energie voor iedereen? En leven we dan in een duurzame wereld?
Lees verder